MappaMi - sjølvbetjent lånaradministrasjon ved Nord Fron bibliotek

På desse sidene kan du:

Lånarnummer
Passord

Dersom du har gløymt passordet, eller vil få laga eit, kan du få det tilsendt ved å klikka her.